JJMC s.r.o.

vzdělávání a poradenství v pojišťovnictví

Pro pojišťovací zprostředkovatele

Pro samostatné likvidátory pojistných událostí

Pro pojistitele

Pro klienty  

Odborné kurzy

Odborné semináře

Doškolovaci kurz

01.03.2018 | Praha 1, Těšnov 5

detail | přihláška