JJMC s.r.o.

vzdělávání a poradenství v pojišťovnictví

Pro klienty

Poradenství, podpora, pomoc

 

Lidské konání je spojeno s rizikem. Je důležité si riziko uvědomovat a proti neakceptovatelnému riziku se chránit.

Jedním z nástrojů ochrany proti riziku je pojištění. Pojištění sice riziko neodstraňuje ani neomezuje, ale pokud je správně sjednáno, poskytuje finanční zdroje na odstranění či zmírnění jeho následků.

Na trhu funguje řada pojistitelů a pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří nabízejí služby směřující k uzavření pojistných smluv a vypořádání nároků v případě pojistné události.

Výběr pojistitele, resp. pojišťovacího zprostředkovatele nepatří mezi každodenní činnosti. Jakými kritérii se při výběru řídit? Jak organizovat výběrové řízení? Jak kontrolovat správné fungování služeb, které jsou se sjednáním pojištění spojené? 

Jsme připraveni Vám pomoci při řešení následujících okruhů problematiky

1. Audit smluvní dokumentace

2. Podpora při organizaci výběrového řízení na pojišťovacího zprostředkovatele

3.  Podpora při organizaci výběrového řízení na pojistitele

4. Podpora při implementaci pojistných smluv do činnosti organizace

5. Zodpovědět vám dotazy, zpracovat stanovisko, posoudit konkrétní případ

Odborné kurzy

Pojištění odpovědnosti podnikatele

08.03.2018 – 08.03.2018 | Praha 1, Těšnov 5,

detail | přihláška

Odborné semináře

Doškolovaci kurz

01.03.2018 | Praha 1, Těšnov 5

detail | přihláška