JJMC s.r.o.

vzdělávání a poradenství v pojišťovnictví

Pro samostatné likvidátory PU

Vyřizování nároků na pojistné plnění je činnost, která klade vysoké nároky na odborné znalosti z oblastí pojistné techniky a pojistného práva, a zároveň také na znalosti odborné problematiky, která se váže k tomu kterému druhu pojištění.

Přístup pojistitelů k likvidaci pojistných událostí se s ohledem na rozdílnou úpravu v pojistných podmínkách může lišit, proto je důležité dílčí rozdíly monitorovat a upravovat pracovní postupy tak, aby plně vyhověly požadavkům pojistitele.    

Práce samostatného likvidátora pojistných událostí vyžaduje naplnění zákonných předpokladů pro výkon této činnosti a také musí naplňovat požadavky regulátora (ČNB).

Samostatný likvidátor pojistných událostí se musí dobře orientovat v pojistné smlouvě klienta, který byl postižen pojistnou událostí, v pojistných podmínkách pojistitele a v právní úpravě pojištění, která je obsažena v občanském zákoníků, případně v zákoně o pojistné smlouvě.

Naše společnost je připravena vás podpořit v oblasti

V případě zájmu o naše služby nás kontaktujte na info@jjmc.cz   

Odborné kurzy

Pojištění odpovědnosti podnikatele

08.03.2018 – 08.03.2018 | Praha 1, Těšnov 5,

detail | přihláška

Odborné semináře

Doškolovaci kurz

01.03.2018 | Praha 1, Těšnov 5

detail | přihláška