JJMC s.r.o.

vzdělávání a poradenství v pojišťovnictví

Pro pojišťovací zprostředkovatele

Vzdělávání, certifikace, poradenství, konzultace

 

Zprostředkování pojištění je služba svého druhu. Mezi pojišťovnou a zájemcem o pojištění stojí pojišťovací zprostředkovatel, který na jedné straně využívá znalosti pojistné problematiky a znalosti produktů a přístupu jednotlivých pojistitelů, a na straně druhé rozumí riziku a pojistné potřebě svého klienta, zájemce o pojištění.  Úkolem pojišťovacího zprostředkovatele je propojit zájmy obou stran a vést je k uzavření pojistné smlouvy.

Práce pojišťovacího zprostředkovatele vyžaduje naplnění zákonných předpokladů pro výkon zprostředkování pojištění a naplňování požadavků regulátora (ČNB), znalost pojistné problematiky, schopnost porozumět potřebám klienta a schopnost řešit individuální požadavky klienta.

Naše společnost je připravena vás podpořit v oblasti

 

 

 

Odborné kurzy

Pojištění odpovědnosti podnikatele

08.03.2018 – 08.03.2018 | Praha 1, Těšnov 5,

detail | přihláška

Odborné semináře

Doškolovaci kurz

01.03.2018 | Praha 1, Těšnov 5

detail | přihláška