...abyste pojištění lépe rozuměli

Program ŽP EXPERT

Program ŽP EXPERT

Komplexní vzdělávání
Určeno pro rok:2022
Odborný garant:JUDr. Lenka Pěnčíková
Forma:Kombinovaná
Rozsah:900 minut
Cena: 1 770,- Kč
Cena s DPH:2 142,- Kč

Popis produktu

Tento pojistný program je určen zejména pro ty, kteří se věnují distribuci pojištění dlouhodobě a mají zájem nejen získávat nové informace, ale také o nich diskutovat s odbornými lektory naší společnosti a ověřovat si tím vlastní přístupy k práci v distribuci pojištění.

Cílem tohoto programu je nejen prohloubení znalostí a dovedností, ale také jejich rozšiřování. Program přináší nové informace, a vytváří prostor si je osvojit, analyzovat je a hledat pro zákazníky optimální řešení jejich požadavků a potřeb. Klíčovým přínosem tohoto programu je prezenční forma části vzdělávacího programu.

Vzdělávací program je sestaven jako komplexní a splňuje zákonný požadavek na vyváženost následného vzdělávání. Nevěnuje se jen okruhům pojištění, ale také tématům z oblasti finančního a pojistného trhu.

Věříme, že absolvováním tohoto vzdělávacího programu získáte nejen nové informace, ale také lepší přehled o problematice pojištění v širších souvislostech, a že vzdělávání vám pomůže ve vaší nelehké práci.

Součástí vzdělávácího programu je odborný kurz

Jak lépe porozumět řeči pojišťoven?

termíny konání:   27. 4. 2022 a 19. 10. 2022 (vyberte si)
čas konání:           9.00 - 12.15
místo konání:        Praha 1, Těšnov 5 (vyhrazujeme si právo změnit formu kurzu z prezenčního na on-line konaného prostřednictvím aplikace Microsoft Teams)

Termín si, prosím, rezervujte e-mailem: info@jjmc.cz, nebo telefonicky na čísle: 222 314 990 nebo 737 225 188

Obsah kurzu:

Pojišťovací svět je protkán množstvím procesů, které se zobrazuji v různých úhlech pohledů. S pojmy, které tyto procesy popisují se setkáváme, používáme je, a ne vždy si rozumíme. Například „Pojistné“.  Kolik máme druhů pojistného?  – předepsané, zaplacené, dlužné, zasloužené, nezasloužené, hrubé, čisté, postoupené, produkční, kmenové, upisovacího roku. O jakém z nich je řeč?

V kurzu probereme a prodiskutujeme otázky týkající se vzniku a prezentace dat a jejich vliv na obchodní procesy při distribuci pojištění. Zaměříme se zejména na pojistné, rezervy, škody a škodní poměr, výpočet bonifikace, vykazování výsledků. A hlavně, na praktických příkladech.

Témata produktu

Název Délka Forma
Nahodilá, škodná, pojistná událost 60 minut Elektronická
Obmyšlené osoby 30 minut Elektronická
Základy úrazového pojištění 60 minut Elektronická
Výběr z judikatury týkající se pojištění_21 35 minut Elektronická
Pojištění schopnosti splácet úvěr 40 minut Elektronická
Spotřebitelská smlouva 45 minut Elektronická
COVID 19 a jeho dopady na pojišťovnictví 35 minut Elektronická
Úmrtnostní tabulky 55 minut Elektronická
Poplatky v životním pojištění 85 minut Elektronická
Úvod do problematiky investic 90 minut Elektronická
Distribuce pojištění osob 100 minut Elektronická
Odborná způsobilost pojišťovacího zprostředkovatele 25 minut Elektronická
Kontrolní test ŽP 2022 60 minut Elektronická
Odborný kurz I v rozsahu 180 minut 180 minut Prezenční

Prostřednictvím ikony s košíkem si můžete produkt objednat.
Pro objednání produktu je třeba, abyste se přihlásil(a) nebo zaregistroval(a).