...abyste pojištění lépe rozuměli

Přípravný kurz pro skupinu odbornosti pojištění podnikatelů a VR  -  Praha, 6. 11. 2019

Lektoři Termín Místo
JUDr. Jan Ježdík
JUDr. Lenka Pěnčíková
6. 11. 2019 od 9:30 hod. do 15:30 hod. Kongresové centrum, Těšnov 5, Praha 1

Kurz je zaměřen na vybraná zkoušková témata, která se týkají složité, specifické či okrajové problematiky, např.

  • pojištění úvěru, záruky, finančních ztrát,
  • zemědělského pojištění,
  • pojištění právní ochrany,
  • pojištění dopravních prostředků (drážních vozidel, letadel, plavidel) a odpovědnosti z jejich vlastnictví,
  • principů tvorby technických rezerv,
  • oceňování majetku,
  • účetnictví podniku.

Cena kurzu: 1.880,- Kč (2.275,- Kč včetně DPH)

Přihláška