...abyste pojištění lépe rozuměli

Odborné zkoušky pro distribuci pojištění

Nabízíme komplexní přípravu pro uchazeče o složení odborné zkoušky pro distribuci pojištění, ať již jde o nováčky v oboru nebo o zkušené praktiky, kteří se v souladu s novou právní úpravou musí podrobit povinnému přezkoušení. Poskytujeme též zákonem předepsané následné vzdělávání k prohlubování odborné způsobilosti v distribuci pojištění a zajištění.

Naše vzdělávání je orientováno na propojení praktických znalostí a zkušeností s nezbytnou teorií. Rozsah přípravy si můžete nastavit podle vlastních potřeb.

 

Nabízíme 

V přípravných (prezenčních) kurzech se budeme věnovat zejména oblastem, které v praktické činnosti nejsou časté, ale ve zkouškových otázkách mají tyto oblasti stejnou váhu jako ty, se kterými se setkáváte denně. Přípravné kurzy můžete využít též k dotazům z problematiky, kterou si potřebujete ozřejmit.

E-learnig je koncipován jako komplexní příprava k Vašemu samostudiu na zkoušku. Pro jednotlivé dílčí okruhy problematiky jsou k dispozici ucelené studijní texty (skripta) a zároveň audiovizuální prezentace vybraných témat. Tyto služby čerpáte prostřednictvím registrovaného přístupu k našim webovým stránkám na svém zařízení 24 hodin denně, kdekoliv potřebujete.

Samozřejmostí je přístup ke zkouškovým otázkám s komentářem týkajících se správných odpovědí (otázky ke studiu) a cvičným testům, při kterých si můžete vyzkoušet Vaši připravenost na zkoušku.

Zvolenou formu přípravy završíte odbornou zkouškou; můžete ale u nás absolvovat i jen samotnou zkoušku, nebo jen samotnou komplexní přípravu.

Osobám, které složili odbornou zkoušku, je určeno následné vzdělávání, jehož rozsah musí činit nejméně 15 hodin v každém kalendářním roce následujícím po složení odborné zkoušky.

Jak si vzdělávání či zkoušku objednat Vám poradíme na záložce: Průvodce vzděláváním