JJMC s.r.o.

vzdělávání a poradenství v pojišťovnictví

Investice s nejvyšším výnosem je investice do vzdělání

Naše společnost je zapsána Českou národní bankou do seznamu osob oprávněných poskytovat vzdělávací programy pro dosažení odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí.

Poskytujeme

  1. Vzdělávací program pro získání odborné způsobilosti středního stupně; zkouška odborné způsobilosti se skládá před ČNB 
  2. Vzdělávací program pro získání odborné způsobilosti vyššího stupně; zkouška odborné způsobilosti se skládá před ČNB  
  3. Doškolovací kurzy pro všechny stupně odborné způsobilosti, jejichž absolvování potvrzujeme vystavením certifikátu

Uvedené programy a kurzy pořádáme jako otevřené ve vyhlašovaných termínech pro individuální zájemce, nebo na základě objednávky jako firemní.

Poskytujeme též další vzdělávací kurzy, které lze ukončit závěrečnou zkouškou. Absolventi tak získají osvědčení o úspěšném absolvování odborných kurzů ve specifických oblastech pojišťovací činnosti.

Organizujeme odborné vzdělání v následujících kurzech:

Uvedené kurzy poskytujeme na základě objednávky jako firemní.

Dále pořádáme rovněž jednorázové semináře na aktuální témata týkající se pojištění.

Máte-li námět na téma pro uspořádání jednorázového semináře, prosíme, sdělte nám ho. Naše adresa je info@jjmc.cz. V případě, že se seminář uskuteční, budete mít vstup na něj zdarma.