...abyste pojištění lépe rozuměli

Zde si prosím, nejprve vyberte svoji skupinu odbornosti

Následné vzdělávání potřebujete pro tu skupinu odbornosti, pro kterou jste získali osvědčení o složení odborné zkoušky.

Po té se dostanete na přehled nabízených produktů, ze kterých můžete vybírat, případně objednávat. Bližší informace k objednávce získáte v Návodu k objednávce