...abyste pojištění lépe rozuměli

Poradenství pro ostatní zákazníky

Našimi zákazníky jsou též obchodní korporace a municipality. Podporujeme je především ve výběrových řízeních, která se týkají výběru pojišťovacího makléře nebo výběru pojišťovny (např. formou konzultací k technické části zadávací dokumentace, expertního posouzení souladu předložených nabídek s technickou částí zadávací dokumentace).

Poskytujeme individuální konzultace v otázkách pojišťovnictví a pojištění, rovněž i vyžádané analytické práce.

Na míru připravíme školicí kurz pro zaměstnance.