...abyste pojištění lépe rozuměli

Komu je určeno následné vzdělávání?

Jako osoba akreditovaná Českou národní bankou pro provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání v distribuci pojištění a zajištění poskytujeme praktikům v oboru zákonem předepsané následné vzdělávání k prohlubování odborné způsobilosti v distribuci pojištění a zajištění. Zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění stanoví jako minimální požadovanou délku následného vzdělávání 15 hodin v každém kalendářním roce následujícím po složení odborné zkoušky.

Následné vzdělávání u nás můžete absolvovat komplexní, které naplňuje délku zákonem předepsanou pro kalendářní rok, nebo dílčí, výběrem konkrétních témat v délce pro každé téma stanovené. Zvolíte-li si vzdělávání formou e-learningu, sami si určíte dobu, kdy se chcete vzdělávání věnovat.

Za komplexní i dílčí následné vzdělávání obdržíte osvědčení o absolvování produktu a délce jeho trvání.

Následné vzdělávání nabízíme pro všechny skupiny odbornosti pojištění a též pro skupinu odbornosti zajištění. 

Naši nabídku produktů následného vzdělávání najdete zde.

Se zájemci o skupinu odbornosti zajištění dohodneme obsah následného vzdělávání individuálně. Kontaktujte nás, prosím.