...abyste pojištění lépe rozuměli

Zde si prosím, nejprve vyberte skupinu odbornosti, kterou potřebujete ke své práci

Skupiny odbornosti stanoví zákon o distribuci pojištění a zajištění. Pokud si nejste jisti, konzultujte výběr skupiny odbornosti se svým zaměstnavatelem nebo osobou, pro kterou budete činnost vykonávat. Následně si z přehledu nabízených produktů vyberete rozsah služby, o kterou máte zájem. Bližší informace o objednávce našich služeb Vám poskytne Návod k objednávce