...abyste pojištění lépe rozuměli

Informace o odborné zkoušce

Jako osoba akreditovaná Českou národní bankou pro provádění odborných zkoušek a pořádání programů následného vzdělávání v distribuci pojištění a zajištění nabízíme nováčkům složení zkoušky odborné způsobilosti pro distribuci pojištění podle zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění. Můžete si objednat zkoušku samostatně nebo s přípravou k této zkoušce.

Přípravu tvoří

  • ucelené studijní texty (skripta) a audiovizuální prezentace přístupné na našich webových stránkách,
  • e-learning (samostudium zkouškových otázek s komentářem ke správným odpovědím se sledováním Vašeho pokroku ve studiu)
  • cvičné testy.

Volitelně lze přípravu doplnit o

  • osobní konzultace (prostřednictvím chatu) k vysvětlení problematiky, která mu není jasná
  • on-line přípravné kurzy k nejchybovějším či nejsložitějším zkouškovým okruhům.

Naši nabídku na složení zkoušky a přípravy k ní naleznete zde