JJMC s.r.o.

vzdělávání a poradenství v pojišťovnictví

Vzdělávání a poradenství v pojišťovnictví

Naše společnost se zaměřuje na poradenství v oblasti organizace práce, produktového managementu, likvidace pojistných událostí a distribuce pojistných produktů a na vzdělávání v oboru pojišťovnictví.

Společnost je zapsána Českou národní bankou do seznamu osob oprávněných poskytovat vzdělávací programy pro dosažení odborné způsobilosti pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí. Je rovněž oprávněna pořádat doškolovací kurzy pro střední a vyšší stupeň odborné způsobilosti. 

Naše vzdělávací programy vycházejí z pojistné teorie, ale zároveň jsou zaměřeny na praktické využití odborných znalostí.

Našimi klienty jsou pojišťovací zprostředkovatelé, samostatní likvidátoři pojistných událostí, pojistitelé i jejich zákazníci. 

Disponujeme