...abyste pojištění lépe rozuměli

Společnostem nabízíme individuální přístup k čerpání vzdělávacích služeb

Prodiskutujeme s vámi vaše požadavky a najdeme řešení pro naplnění vašeho očekávání.

Odborné zkoušky

Dohodneme s vámi individuálně zejména

  • rozsah přípravy na zkoušku
  • cenové podmínky 
  • formu placení služeb (firma / pracovník, spolupracující osoba)
  • místo a termíny konání zkoušek
  • možnosti reportingu

Následné vzdělávání

Dohodneme s vámi individuálně zejména

  • cenové podmínky
  • přizpůsobení následného vzdělávání firemním potřebám
  • formu následného vzdělávání (e-learning, prezenční kurzy,...)
  • možnosti reportingu

Pro bližší informace nás kontaktujte.