...abyste pojištění lépe rozuměli

Následné vzdělávání

Zákon předepisuje následné odborné vzdělávání v rozsahu nejméně 15 hodin v kalendářním roce.

Následné vzdělávání budeme koncipovat tak, aby sloužilo

  • k utužování základních znalostí a dovedností (potřebných ke zkoušce),
  • k prohlubování základních znalostí a dovedností (nadstavba),
  • k tréninku klíčových či problémových oblastí,
  • k orientaci v aktuálních otázkách.

Následné vzdělávání bude tvořeno kombinací

  • samostudia (e-learning, podcasty, prezentace, studijní příručky),
  • odborných seminářů.