...abyste pojištění lépe rozuměli

Odborná zkouška

Odborná zkouška se skládá pro zvolenou skupinu odbornosti. Účelem zkoušky je ověření odborných znalostí a dovedností uchazeče. Každá zkouška má právním předpisem předepsanou dobu trvání, počet zkouškových otázek i kritéria pro úspěšné složení zkoušky. Zkouškový test se vytváří individuálně pro každého uchazeče ze souboru otázek vydaných ČNB.

Všichni uchazeči přihlášení na zkoušku mají v rámci ceny za zkoušku přístupnou základní přípravu ke zkoušce, kterou představuje soubor zkouškových otázek s komentářem ke správným odpovědím (otázky ke studiu) a neomezený přístup ke cvičným testům.

Zkouškový test je možno podle preferencí uchazeče skládat v elektronické podobě nebo formou papírového testu.

Uchazeč, který u zkoušky uspěl, získá od nás osvědčení, kterým prokazuje splnění podmínky odborné způsobilosti pro výkon činnosti v distribuci pojištění.

Neúspěšný uchazeč se může přihlásit ke složení opravné zkoušky.